vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6897 ha
Intravilan: 686 ha
Extravilan: 6211 ha
Populatie: 4634
Gospodarii: 1701
Nr. locuinte: 1863
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:
Codăeşti, Pribeşti, Rediu-Galian, Ghergheleu
Asezarea geografica:
Comuna Codăeşti este situată în partea de nord a judeţului Vaslui pe coordonatele 27°46'15.06'' longitudine estică şi 46°52'33.60'' latitudine nordică, la limita din partea de nord a judeţului Vaslui cu judeţul Iaşi şi la jumătatea distanţei dintre cele două localităţi reşedinţa de judeţ, Vaslui şi Iaşi. Ocupă o zonă de contact cu zone vecine precum comuna Soleşti, comuna Micleşti, comuna Tăcuta şi comuna Dăneşti.
Ca formă geografică dominantă este Podişul Moldovenesc, cu aspect de dealuri înalte cu plaiuri uşor ondulate cu văi largi însoţite de terase bine dezvoltate.
Localitatea Codăeşti are o vechime de peste 200 de ani fiind înfiinţată de evreii care au fost alungaţi din provincia Pocuţia (Polonia).
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Zootehnie
Morărit
Piscicultură
Legumicultură
Tâmplărie
Tapiţerie
Activitati economice principale:
Apicultură
Legumicultură
Panificaţie
Comerţ
Agricultură
Morărit
Industria mobilei
Piscicultură
Viticultură
Obiective turistice:
Se află în apropierea "Movilei lui Burcel" - rezervaţie naturală privind flora spontană
Pe DJ 247 care traversează comuna Codăeşti se poate ajunge la casa memorială "Emil Racoviţă"
La 500 m de la DN 24 Vaslui-Iaşi, în satul Pribeşti, se află Ansamblul Conacului Rosetti - Balş (secolele XVII-XIX) care este alcătuit din casa Rosetti-Balş, biserica de curte, casa administrativă şi clădiri anexe. Casa Rosetti-Balş este considerată una dintre cele mai mari realizări ale arhitecturii civile moldoveneşti din secolele XVII-XVIII.
Evenimente locale:
Ziua localităţii Codăeşti - "Înălţarea Domnului"
Ziua localităţii Rediu Galian - "Pogorârea Sfântului Duh - Rusalii"
Ziua lacalităţii Ghergheleu - "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"
Ziua localităţii Pribeşti - "Naşterea Măicii Domnului".
Facilitati oferite investitorilor:
Vecinătatea cu DN 24 Vaslui-Iaşi (reabilitat şi modenizat în anul 2013)
La jumătatea distanţei dintre Iaşi şi Vaslui
Târg comercial şi agroalimentar cu o vechime de aproximativ 200 de ani în centrul satului Codăeşti
Societate de vinificaţie şi îmbuteliere a vinului
Teren cu productivitate mare pentru înfiinţare culturi de livezi şi vii
Forţă de muncă calificată şi necalificată
Terenuri pentru concesionare, cumpărare, arendă
Există clădiri pentru cumpărare sau închiriere cu posibilitatea înfiinţării de microîntreprinderi
În centru de comună există Centru de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti
Casa protejată unde sunt cazaţi tinerii asistaţi social
Societăţi comerciale care au drept obiectiv agricultura
Liceul tehnologic, Ştefan cel Mare Codăeşti
Comuna Codăeşti este legată prin drumuri de toate localităţile învecinate. Sunt trasee de trasport în comun de călători intrazonal cât şi extrazonal permiţând locuitorilor premutarea în spaţiul dorit prin DJ 246, DJ 247 şi ieşirea la DN 24 Vaslui-Iaşi
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă şi canalizare la comuna Codăeşti
Achiziţionarea unui tractor multifuncţional pentru Compartimentul Gospodărire Comunală
Reabilitare, modernizare piaţă agro-alimentară Codăeşti
Executare parcuri de joacă pentru copii în satele Codăeşti, Rediu-Galian şi Pribeşti
Reabilitare şi modernizare DC 10 Pribeşti
Construirea unei grădiniţe moderne în satul Codăeşti